نمایندگی فروش پوکه.com

نمایندگی فروش پوکه.com (1)

نمایندگی فروش پوکه.com

نمایندگی فروش پوکه.com

 پوکه معدنی قروه سنندج

 

پوکه معدنی چیست

 

پوکه معدنی چیست پوکه معدنی یک سنگ آتشفشانی بسیار سبک و متخلخل است. این نوع پوکه وقتی ایجاد میشود که گاز از درون کف گدازه‌های شیشه‌ای که بسرعت در حال سرد شدن هستند خارج شود. پوکه معدنی فقط در مناطق آتشفشانی قابل استخراج است.

 

پوکه.com: پوكه ممتاز قروه (09189971107)pokehmadani.com